Meten is weten!

Hypodomus Makelaars EIndhoven blogt

Wij vertellen u alles over de snel ontwikkelende huizenmarkt. Bekijk ons overzicht en laat u verrassen door onze informatieve blogberichten. Hierdoor mist u niets over de woningmarkt en bent u als eerste op de hoogte van relevant nieuws. Hieronder lees je ons blog.


 

 

Meten is weten!

NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Uniforme NEN 2580 Meetinstructie

In aansluiting op NEN 2580 hebben de brancheorganisaties, waaronder de NVM makelaars, een uniforme meetinstructie opgesteld om duidelijkheid en uniformiteit te geven aan de makelaar/taxateur en de woonconsument. Deze meetinstructie is een aanvulling op de norm. Iedere georganiseerde makelaar/taxateur moet de NEN-norm en de meetinstructie gebruiken om het woonoppervlak, gebruiksoppervlak en de inhoud vast te stellen.

Betrouwbaarheid

Over het algemeen zijn de woonoppervlaktes het tegenwoordige Gebruiks Oppervlakte Wonen van voorgaande jaren niet exact betrouwbaar. Iedereen had z’n eigen methode en van uniformiteit was niet echt spraken. Hier is een compleet inhaalslag gemaakt. Afmetingen uit het verleden kunnen dus ook lastig worden vergeleken met de huidige meetinstructie.

Meetinstructie Bruto Inhoud:

1 – Meting van de bruto inhoud van een woning per bouwlaag

De stappen in deze meetinstructie gaan er vanuit dat de oppervlakte met de hand gemeten wordt. Het meten van de bruto inhoud van een woning kan ook gebeuren met daarvoor geschikte software.

Stap 1. Meet de verdiepingsoppervlakte

Meet de totale verdiepingsoppervlakte door langs de buitengevels te meten. Meet inclusief buitenmuren, binnenmuren, vides en trapgaten etc. In en uitspringende bouwdelen aan de gevel met een doorsnede oppervlakte kleiner dan 0,50 m², worden buiten beschouwing gelaten. Dat wil zeggen dat in geval van een nis in de gevel kleiner dan 0,50 m² deze gewoon tot de inhoud wordt gerekend en bij een uitspringend element, deze niet tot de inhoud wordt gerekend.

Bij woning scheidende muren wordt hart op hart gemeten. Indien de dikte van de woningscheidende muren niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. (Er dient dus 15 cm tot het hart van de muur aangehouden te worden).

  • Verdeel de totale oppervlakte in eenvoudig te meten oppervlakten door gebruik te maken van de standaard basisvormen zoals een rechthoek, een driehoek, een (halve) cirkel of een ellips. Houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld een erker. In afwijking van de bepaling van de gebruiksoppervlakte wordt de gehele oppervlakte gemeten, dus ook wanneer het hoogste punt lager is dan 1,50 meter. Er is dus ook geen correctie voor trapgaten en vides.
  • Wanneer sprake is van variërende hoogte van de bouwlaag, onderscheid dan oppervlakten waarvoor de bouwhoogte eenduidig bepaald kan worden.
  • Totaliseer alle deeloppervlakten.

Stap 2. Meet van deze bouwlaag de (bruto) hoogte

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woningscheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is. Indien sprake is van een schuin plafond in verband met een kapconstructie ga naar stap 4.

Stap 3. Vermenigvuldig de verdiepingsoppervlakte met de (bruto) hoogte

Deze vermenigvuldiging levert de bruto inhoud per bouwlaag.

Stap 4. Bepaal inhoud van bouwlagen met kapconstructie

Indien sprake is van een regulier zadeldak of lessenaarsdak wordt de inhoud van het gedeelte onder de schuine kap berekend door de verdiepingsoppervlakte van dit deel te vermenigvuldigen met het gemiddelde van de laagste en de hoogste hoogte. Bij het bepalen van deze hoogten wordt gemeten vanaf de vloer tot aan de (nok)balk. Als deze maat niet bekend is, wordt bij de gemeten hoogte 30 cm opgeteld voor de erboven gelegen balk tot en met het dak (de nok) van de woning.

afmetingen

Voer een eventuele correctie uit voor bijvoorbeeld dakkapellen. Indien sprake is van een meer complexe dakconstructie, kan de bruto vloeroppervlakte in zodanige delen worden verdeeld dat op basis van een gemiddelde hoogte op overeenkomstige wijze kan worden gerekend.

Stap 6. Bepaal de inhoud van de begane grondvloer

Deze stap wordt niet uitgevoerd voor het bepalen van de bruto inhoud van een woning binnen een pand of complex met meergezinswoningen (de inhoud achter de voordeur).
Omdat steeds gemeten wordt vanaf de bovenkant van de vloer van een bouwlaag. Moet de inhoud van de vloer van de onderste bouwlaag nog bij de inhoud van de woning worden bijgeteld. Veelal is dit de begane grondvloer, maar er kan ook sprake zijn van een keldervloer of juist een zwevende vloer als onderste bouwlaag.
Indien sprake is van een begane grondvloer, keldervloer of zwevende vloer (ter plaatse de onderste vloer van de woning) dan wordt aangenomen dat deze 40 cm dik is.
Vermenigvuldig de bruto vloeroppervlakte van de onderste bouwlaag met de dikte van de vloer (40 cm). Indien bijvoorbeeld sprake is van een deels onderkelderde woning, of een woning die deels gelegen is boven een parkeergarage, kan de inhoud van de onderste bouwlaag mogelijk uit verschillende delen bestaan.

2 – Totaliseer de gevonden bruto inhoud per bouwlaag

Voor woningen binnen een pand of complex meergezinswoningen:

  • Totaliseer de bruto inhoud per bouwlaag van de woning. Dit geeft de bruto inhoud van de (afzonderlijke) woning binnen het complex. Voor eengezinswoningen of voor panden of complexen met meergezinswoningen:
  • Totaliseer de bruto inhoud per bouwlaag van de woning (pand of complex) en tel hierbij de berekende inhoud van de begane grondvloer op. Dit geeft de bruto inhoud van de woning (pand of complex).

3 – Onderscheid inpandige ruimte en externe ruimte

Bij de woning worden de inhoud van tot de woning behorende externe bergingen, kelderbergingen bij appartementen en flats en/of de inhoud van overdekte gebouwgebonden buitenruimten niet opgeteld. Daarom is het relevant om eenduidig onderscheid te maken tussen externe bergruimte en inpandige ruimte.

overview

Bij Hypodomus Makelaars laten wij elke woning inmeten volgens de NEN 2580 normering.

Geschreven door Hypodomus op

mogen wij uw makelaar zijn?

Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.