waardeverklaring

BLOG van Hypodomus Makelaars EIndhoven 

Wij vertellen je alles over de snel ontwikkelende huizenmarkt. Bekijk ons overzicht en laat je verrassen door onze informatieve blogberichten. Hierdoor mis je niets over de woningmarkt en ben je als eerste op de hoogte van relevant nieuws. Hieronder lees je ons blog.


 

 

waardeverklaring

Waarom geen waardeverklaring

De laatste tijd bereiken Hypodomus als NVM makelaar en Register-Taxateur weer regelmatig signalen dat om uiteenlopende redenen wordt gevraagd een waardeverklaring op te stellen. Dit verzoek is soms rechtstreeks afkomstig van notarissen of financieel adviseurs, maar soms ook van consumenten die door hen zijn doorgestuurd.

Wanneer wij aangeven dat het afgeven van een waardeverklaring niet is toegestaan, dan stuiten we daarbij vaak op onbegrip en helaas ook regelmatig op zeer onplezierige reacties. In dit blog leggen we je uit waarom een makelaar- taxateur geen waardeverklaring af mag geven. Hypodomus helpt je graag! 

Risico’s
Waar de waardeverklaring voor sommigen een snelle en goedkope manier is om een verantwoordelijkheid te verleggen, levert deze voor ons, onze opdrachtgevers en de maatschappij daarentegen onaanvaardbare risico’s op.

Door het zetten van onze handtekening onder een waardeverklaring, zijn wij op dezelfde wijze en in dezelfde omvang verantwoordelijk en aansprakelijk als voor een professionele taxatiedienst die aan alle eisen moet voldoen. Dit, zonder dat wij in de gelegenheid zijn geweest alle waardebepalende factoren te onderzoeken en te wegen. Hiermee accepteren wij een grote verantwoordelijkheid tegen een minimale (of zelfs helemaal geen) vergoeding.Je kan jezelf vast voorstellen wat de consequenties kunnen zijn wanneer achteraf blijkt dat de taxateur van Hypodomus Makelaars een essentieel aspect van een woning niet meegenomen hebben in de waarde of dat deze "schatting" in twijfel wordt getrokken. Het is niet ondenkbaar dat rechthebbenden op een deel van een boedel zich hierdoor benadeeld zien of voelen, of dat de op de waardeverklaring gebaseerde overbruggingsfinanciering achteraf veel te hoog blijkt te zijn geweest en de opdrachtgever achterblijft met een restschuld. Behalve de negatieve maatschappelijke gevolgen die dit met zich meebrengt, is de kans groot dat wij hiervoor aansprakelijk gesteld zullen. Aangezien Hypodomus in dat geval niet zal kunnen verwijzen naar een goed onderbouwd taxatierapport, staan wij op voorhand met 3-0 achter.

Het is iedereen in het vakgebied inmiddels bekend dat het afgeven van een waardeverklaring niet is toegestaan, daar deze niet voldoet aan de regelgeving van het NRVT. Het Tuchtcollege heeft al in juli 2019 geoordeeld dat er al zoveel aandacht is geweest voor dit onderwerp, dat wanneer geconstateerd wordt dat een waardeverklaring is afgegeven, er tenminste een boete wordt opgelegd.

Het is dus van belang dat wij, als Register-Taxateur, onze verantwoordelijkheid nemen en niet toegeven aan de door sommigen notarissen en hypotheekadviseurs op ons uitgeoefende druk.

Variaties op het thema
Voor de waardeverklaring worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt, zoals waardebepaling, onderbouwd prijsadvies of verkort rapport. Inhoudelijk komt dit op hetzelfde neer. Ook de ‘makelaarsverklaring met indicatie verwachte verkoopopbrengst’ of de ‘broker’s opinion of value’ hoort in dit rijtje thuis, doch hierbij past wel een kanttekening.

Wanneer Hypodomus in het kader van de acquisitie (verkoopgesprek) ten behoeve van makelaarsdiensten, zoals een verkoopopdracht, een oordeel geeft over de waarde, is er geen sprake van een professionele taxatiedienst. In onze schriftelijke communicatie hierover zorgen wij ervoor het voor iedereen duidelijk is, dat het oordeel van Hypodomus over de waarde alleen en uitsluitend bestemd is voor dat doel en voor degene aan wie ons kosteloos advies gericht is.

Uitleg
Van professionals als notarissen, hypotheekadviseurs en geldverstrekkers mag verwacht worden dat zij begrijpen waarom een waardeverklaring niet toereikend is en daarom niet is toegestaan. Wij zullen vanaf heden dan ook de aanvragers van een dergelijke verklaring ook doorgeven aan het NWWI, zodat deze partijen rechtstreeks hierop worden aangesproken. Het is minder voor de hand liggend dit ook een consument hiervan op de hoogte is.

Om iedereen te helpen om de reden van onze weigering om een waardeverklaring af te geven beter over het voetlicht te brengen, hebben wij een korte uitleg klaarstaan vanuit het NWWI.

Het zal waarschijnlijk niet mogelijk blijken om hiermee in alle gevallen boosheid of irritatie weg te nemen, maar hopelijk zal deze uitleg toch kunnen leiden tot enig begrip.

Klik hier voor de officiële de uitleg.

Geschreven door Hypodomus op

NEEM CONTACT MET ONS OP.

Heb je vragen of wil je informatie? Vul het contactformulier in. Wij reageren snel.