Jouw NVM-Makelaar in Eindhoven

Warmtepompen en geluidshinder: waar ligt de grens?

BLOG van Hypodomus Makelaars EIndhoven 

Wij vertellen je alles over de snel ontwikkelende huizenmarkt. Bekijk ons overzicht en laat je verrassen door onze informatieve blogberichten. Hierdoor mis je niets over de woningmarkt en ben je als eerste op de hoogte van relevant nieuws. Hieronder lees je ons blog.


 

 

Warmtepompen en geluidshinder: waar ligt de grens?

Als je overweegt om een warmtepomp te installeren, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom geluidshinder. Warmtepompen kunnen namelijk geluid produceren, wat kan leiden tot conflicten met de buren. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over een geschil tussen buren omtrent de geluidshinder veroorzaakt door een warmtepomp.

Het hof oordeelde dat de geluidsnormen van het Bouwbesluit 2012 moeten worden gevolgd. Sinds 1 april 2021 zijn deze normen aangescherpt voor installaties die geluid produceren, zoals warmtepompen. Zo mag op de erfgrens de maximale geluidsnorm van 40 dB 's nachts niet worden overschreden. De geluidseis van 40 dB geldt voor de periode tussen 19:00 en 07:00 uur. Overdag mag het geluid niet meer bedragen dan 45 dB.

In de casus die aan het hof werd voorgelegd, oordeelde het hof dat de buren onrechtmatige hinder veroorzaakten omdat de warmtepomp 55-70 dB geluid produceerde op de erfgrens, in strijd met het Bouwbesluit 2012. Om problemen met geluidsoverlast te voorkomen, is het essentieel om te weten of een warmtepomp voldoet aan de gestelde geluidseisen. Als een warmtepomp te veel lawaai maakt, kan op grond van het burenrecht worden afgedwongen dat de geluidsoverlast wordt beëindigd of beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Warmtepompen bestaan doorgaans uit een binnendeel en een buitendeel. Het buitendeel, met daarin de ventilator en de compressor, is verantwoordelijk voor het geluid. Het geluid wordt luider bij koud weer omdat de warmtepomp harder moet werken. In de zomer is het geluid minder doordat de warmtepomp minder hard hoeft te werken vanwege de zachtere temperaturen.

Vóór 1 april 2021 werd er bij warmtepompen alleen gekeken naar het geluidsvermogen van de warmtepomp. Het geluidsvermogen is het geluid dat de warmtepomp zelf produceert, gemeten direct naast de warmtepomp. Sinds 1 april 2021 wordt echter ook gekeken naar de geluidsdruk op de erfgrens. In het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat een warmtepomp op de erfgrens maximaal 40 dB aan geluidsdruk mag produceren 's nachts en maximaal 45 dB overdag.

Om overlast te beperken, kun je als eigenaar maatregelen treffen om het geluid van de warmtepomp zoveel mogelijk te beperken. Enkele tips zijn:

  • Plaats de warmtepomp zo ver mogelijk van de erfgrens.
  • Zorg voor omkasting van de buitenunit.
  • Installeer lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming

Lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming en lage temperatuur convectoren, zijn geschikt voor het gebruik van warmtepompen. Warmtepompen verwarmen een woning met een lager verwarmingsvermogen, waardoor het langer duurt voordat de woning op temperatuur is. Om geluidsoverlast te minimaliseren en het energieverbruik van een warmtepomp te optimaliseren, zijn er verschillende aandachtspunten:

  • Zorg voor goede isolatie: Een goed geïsoleerde woning heeft minder verwarmingsvermogen nodig, waardoor de warmtepomp efficiënter werkt en minder geluid produceert.
  • Kies het juiste vermogen: Schakel een deskundige in om het benodigde vermogen van de warmtepomp te bepalen, passend bij de grootte en warmtevraag van je woning. Een te kleine warmtepomp moet harder werken en produceert daardoor meer geluid.
  • Kies een warmtepomp met nachtinstelling: Deze warmtepompen werken 's nachts op een lager vermogen en maken minder geluid.
  • Controleer het energielabel voor geluidsniveau: Kies een warmtepomp met een laag geluidsvermogen (uitgedrukt in dB), zodat deze dichter bij de erfgrens geplaatst kan worden zonder overlast te veroorzaken.
  • Kies voor een modulerende warmtepomp: Dit type warmtepomp moduleert tussen minimaal en maximaal vermogen, wat resulteert in een stabielere binnentemperatuur, een hoger comfort en een lagere energierekening.

Meer tips voor comfortabel wonen of heb je juist verhuisplannen? Neem dan vrijblijvend contact op met Hypodomus Makelaars in Eindhoven via onderstaand formulier.

Geschreven door Hypodomus op

NEEM CONTACT MET ONS OP.

Heb je vragen of wil je informatie? Vul het contactformulier in. Wij reageren snel.