Jouw NVM-Makelaar in Eindhoven
https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394797.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3A76f1163588262eb155ae25f4752b8fa72ee3c4cfaf82c2e336918f06dd426135 https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394794.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3Aacefc61ae850dd0a5c7443b41d58feac10f38f0c3d9fc81228876861b62d61da https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394795.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3A37be9a6fcd596924ca92cb23f6c75bdb1967f03c6ab6ccc7ee2252fca0406412 https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394796.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3A105e3ab7314b990a1a530db8307530104da1b0f906e188157cae398d32e26f03 https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394798.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3A1e601ff03bc83491aedcf9b99d87e1f5ed3117d6f16088234b227012dc68d8fe https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/27394799.jpg?portalid=1575&check=api_sha256%3A491ffabe1db4d813f639d19b82e1dff5ff70f0057f312073923f8f7a95bda928

Vlierdenseweg 92 B (VERKOCHT)

Over Vlierdenseweg 92 B (VERKOCHT)

Prachtige en unieke kans om op een fraai perceel van circa 1.007 m² uw eigen droomhuis te bouwen. Dit bouwkavel is gelegen op een prachtige locatie aan de rand van Deurne met vrij uitzicht over de landerijen, aan Vlierdenseweg 92B te Deurne.De bouwkavel is gelegen in het zuiden van de kern Deurne, in de wijk Sint Jozefparochie. De locatie is gelegen aan de Vlierdenseweg, de doorgaande weg van Deurne naar Vlierden. Aan beide zijden van de weg is reeds in ruime mate woonbebouwing aanwezig.U heeft zelf de volledige vrijheid om uw eigen architect en aannemer te bepalen. In samenwerking met de doo…

Kenmerken

Overdracht
Status
Verkocht
Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Bouwvorm
Bouwvorm:
Niet van toepassing
Perceeloppervlakte:
1007
Buitenruimte
Bergruimte
Overig
Huidig gebruik:
bouwgrond
Huidige bestemming:
bouwgrond
Kadastrale gegevens
Gemeente:
Deurne
Sectie:
N
Perceelnummer:
2471
Oppervlakte:
1007
Eigendomssituatie:
Volle eigendom

Omschrijving

Prachtige en unieke kans om op een fraai perceel van circa 1.007 m² uw eigen droomhuis te bouwen. Dit bouwkavel is gelegen op een prachtige locatie aan de rand van Deurne met vrij uitzicht over de landerijen, aan Vlierdenseweg 92B te Deurne.

De bouwkavel is gelegen in het zuiden van de kern Deurne, in de wijk Sint Jozefparochie. De locatie is gelegen aan de Vlierdenseweg, de doorgaande weg van Deurne naar Vlierden. Aan beide zijden van de weg is reeds in ruime mate woonbebouwing aanwezig.

U heeft zelf de volledige vrijheid om uw eigen architect en aannemer te bepalen. In samenwerking met de door u gekozen architect kunt u uw eigen droomhuis ontwerpen.

Bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan Sint Jozefparochie.

Beeldkwaliteit van de te realiseren woning:
Op de kavel wordt een vrijstaande woning gerealiseerd. De nieuw op te richten woning dient te passen in de ruimtelijke structuur van de omgeving. De woningen in de omgeving van de locatie zijn allen vrijstaand met een landelijke uitstraling.

De omgeving van de locatie is in de welstandsnota van de gemeente Deurne aangeduid als 'woningbouw met een individueel karakter'. In de genoemde welstandsnota wordt in de uitgangspunten voor de omgeving aan de Vlierdenseweg beschreven dat bij de nieuwbouwontwikkelingen een grote mate van vrijheid wordt toegestaan in de architectonische opvatting, mits de situering, de massa, de materiaalkeuze en de kleurstelling zijn afgestemd op het beeld in de omgeving.

Naast de bebouwingsvoorschriften (bestemmingplan) zijn de volgende beeldkwaliteitsaspecten van belang:
- Aan- en uitbouwen bij het hoofdgebouw blijven onder of boven de lijn van de daklijst;
- Toevoegingen als dakkapellen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa van de woning;
- De daken van de hoofd- en bijgebouwen zijn gedekt met pannen;
- De gevels van de woningen bestaan in hoofdzaak uit baksteen, hout of stucwerk;
- Het materiaalgebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is afgestemd op dat van de hoofdmassa;
- Getemperde kleuren bepalen het aanzicht van de hoofdvlakken;
- De kleuren van de dakbedekking en de gevels zijn op elkaar afgestemd;
- Het kleurgebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is afgestemd op dat van het hoofdgebouw.

De bebouwing wordt beoordeeld op welstandsniveau 3 / 4. Welstandsniveau 3 is van toepassing op de voor- en zijgevels. De achtergevel wordt beoordeeld op welstandsniveau 4.

Bebouwingsvoorschriften:
De op te richten woning dient aan specifieke bouweisen te voldoen. De bouweisen zijn afgeleid uit de voorschriften zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan en passen dan ook bij de woningen in de directe omgeving. De bebouwingsvoorschriften voor het hoofdgebouw en de bijgebouwen zijn respectievelijk:

Hoofdgebouw:
- De afstand van de voorgevel van het hoofdgebouw tot de perceelsgrens langs de openbare weg bedraagt niet minder dan 3 meter en niet meer dan 7 meter.
- De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 meter.
- De breedte van het hoofdgebouw bedraagt niet minder dan 7 meter.
- De horizontale diepte van het vrijstaand hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 15 meter.
- De goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 6 meter.
- De nokhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 11 meter.
- Vanaf de maximaal toegestane goothoogte dient het hoofdgebouw te worden afgedekt met hellende dakvlakken, waarvan de helling niet minder dan 25 graden en niet meer dan 60 graden bedraagt met dien verstande dat:
tussen de toegestande (denkbeeldige) dakvlakken en de daaruit voortvloeiende maximale hoogte ook platte afdekkingen, dakvlakken met een helling van meer dan 60 graden en rechtopgaande gevelconstructies, waaronder ook topgevels zijn toegestaan.
overschrijding van de 60-graden-lijn is toegestaan voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen van ondergeschikte betekenis.

Bijgebouwen:
- Een bijgebouw mag in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd.
- De voorgevel van een bijgebouw dient ten minste 2 meter achter de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw te worden geplaatst.
- Voor de voorgevel van het hoofdgebouw mogen erkers, entreeportalen en vergelijkbare bouwwerken worden gebouwd, mits de afstand van de voorgevel van de erker, het entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk tot de voorgevel van het bouwwerk 1 meter bedraagt.
- Bij het vrijstaand hoofdgebouw zal slechts maximaal tegen één gevel een bijgebouw worden gebouwd.
- De gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen en/of tegen de zijgevel van het hoofdgebouw, met uitzondering van de bijgebouwen welke zijn gelegen op het perceelsgedeelte waarop ook hoofdbebouwing is toegestaan, mag per bouwperceel, onder voorwaarde dat het maximaal bebouwingspercentage niet wordt overschreden, ten hoogste 110 m² aan bijgebouwen gerealiseerd worden.
- De horizontale diepte van het hoofdgebouw met een tegen de achtergevel aangebouwd bijgebouw, mag niet meer dan 15 meter bedragen, met dien verstande dat deze diepte bij een vrijstaand hoofdgebouw niet meer dan 18 meter mag bedragen.
- De goothoogte van de bijgebouwen mag ten hoogte 3,20 meter bedragen.
- De nokhoogte van de bijgebouwen mag ten hoogte 6,5 meter bedragen.
- De bijgebouwen mogen worden voorzien van een plat dak of een kap met dakhelling van niet meer dan 45 graden.

Ondergronds bouwen:
- Ondergronds bouwen is toegestaan onder hoofd- en bijgebouwen of in gronden aansluitend aan deze gronden.
- De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 4 meter.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde:
- De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw ten hoogste 1 meter bedragen.
- De hoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen.
- De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.
- De bouw van zwembaden is toegestaan.

Media

Locatie

Brochure


Naar het overzicht van alle woningen

Interesse in deze woning?

Ik help je graag verder

Pieter Vriends
Pieter Vriends
NVM Makelaar - Taxateur | RM-RT - regio Deurne
Meer Info

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je informatie? Vul het contactformulier in. We reageren snel.